Stanisław Michalkiewicz – Koncepcje polityki zagranicznej RP