Norman Gary Finkelstein (ur. 8 grudnia 1953) – amerykański politolog żydowskiego pochodzenia, od 2001 do 2007 profesor DePaul University w Chicago[1], obecnie niezależny uczony[2]. Specjalizuje się w dziedzinie konfliku palestyńsko-izraelskiego oraz Holocaustu.

Finkelstein znany jest przede wszystkim jako autor kontrowersyjnych książek dotyczących powyższych tematów: Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict (Prawdziwy obraz konfliktu izraelsko-palestyńskiego) oraz wydanych w języku polskim Przedsiębiorstwo Holokaust (The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering) i Wielka hucpa. O pozorowaniu antysemityzmu i fałszowaniu historii. (Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History).

Spis treści
1 Rodzina
2 Studia w Princeton
3 Przedsiębiorstwo Holocaust
3.1 Krytyka

4 Polskie wydania publikacji
5 Przypisy
6 Linki zewnętrzne

Rodzina

Jego matka Maryla Husyt Finkelstein córka ortodoksyjnego Żyda dorastała w Warszawie, podczas niemieckiej okupacji przeżyła Getto warszawskie oraz obóz koncentracyjny na Majdanku. Jego ojcem był Zacharias Finkelstein również więzień warszawskiego getta, a następnie obozu zagłady w Oświęcimiu.

Studia w Princeton

Praca doktorska na temat syjonizmu, którą zaczął pisać na uniwersytecie Princeton wzbudziła pierwsze kontrowersje. Kolejne pojawiły się w 1984 r., gdy Finkelstein bardzo dogłębnej analizie poddał cenioną wówczas książkę Joan Peters From Time Immemorial, opisującą źródła konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Finkelstein stwierdził, że książka celowo próbuje kompromitować bojowników palestyńskich i jest „monumentalnym szalbierstwem”, a jego wnioski podchwyciło wielu naukowców i komentatorów. Od tego czasu książka J. Peters uznawana jest za „kontrowersyjną”.

Noam Chomsky twierdzi, że po konflikcie z Joan Peters władze Princeton próbowały nie dopuścić do nadania Finkelsteinowi tytułu doktora, a uczyniły to jedynie – jak zaznaczył – „by uniknąć kompromitacji”.

Przedsiębiorstwo Holocaust

Najbardziej krytykowaną jest druga książka Finkelsteina Przedsiębiorstwo Holocaust. Sugeruje w niej m.in., że duża część środowisk żydowskich nagłaśnia tragedię swego narodu głównie po to, by uzyskiwać w ten sposób środki finansowe i wpływy polityczne. Twierdzi, że w historii XX w. istniały zarówno podobne, jak i gorsze tragedie narodowe, jednak żadna z nich nie jest tak nagłaśniana jak Holocaust i żadna nie doczekała się bezprecedensowej ochrony prawnej dotyczącej badań naukowych (instytucja kłamstwa oświęcimskiego)

Krytyka

Część publicystów żydowskich popiera przedstawione w książce opinie (Raul Hilberg – historyk, autor monumentalnej monografii Holocaustu The Destruction of the European Jews i Noam Chomsky). Jednak pojawiają się również głosy negatywne. Według jednej z opinii Finkelstein, mimo że jest Żydem, wpisuje się w klasyczną retorykę antysemicką i uprawia teorie spiskowe. Wskazuje się również na fakt, że cieszy się on poparciem środowisk neofaszystowskich w Niemczech oraz terrorystów arabskich, co powinno dyskwalifikować go jako naukowca.

Finkelstein odpowiada na krytykę, twierdząc, że nie może uzyskać szerszego poparcia, gdyż krytyka organizacji żydowskich oznacza niemal automatyczne oskarżenie o kłamstwo oświęcimskie, a nierzadko – powoduje poważne kłopoty prawne. Uważa, że w praktyce czynić mogą to jedynie tacy jak on – Żydzi, potomkowie ofiar Holocaustu. Twierdzi też, że krytyka, która go spotkała ma wymiar jedynie personalny i propagandowy, a nie merytoryczny. Podkreśla również, że w swych pracach krytykuje terroryzm arabski, jego jednoznacznie negatywne nastawienie do narodowego socjalizmu jest znane i nie ma on wpływu na wykorzystywanie jego osoby przez środowiska neofaszystowskie czy antysemickie, więc wiązanie go z tymi ideologiami to celowe nadużycie.

Prawdopodobnie ze względu na krytykę polityczną 26 maja 2008 Norman Finkelstein został zatrzymany na lotnisku Ben Guriona koło Tel Awiwu a następnie deportowany z Izraela. Otrzymał dziesięcioletni zakaz wjazdu do tego państwa. Funkcjonariusze żydowskiej służby bezpieczeństwa Szin Bet oznajmili Finkelsteinowi, że „nie wolno mu wjechać na terytorium Izraela ze względu na podejrzenie utrzymywania związków z wrogimi elementami w Libanie”[3]. Izraelski dziennik „Haaretz” napisał, że „nałożony na pisarza zakaz wjazdu jest formą kary za głoszenie ‘ekstremalnie’ krytycznych poglądów