Na jaka odległość obie strony musiałyby przesunąć ciężki sprzęt jeśli Mińsk-2 byłby przestrzegany

ukraine-war-2-15-15-982v3

Донецк обстрел 14 02 2015 время 23 00

508b82c41a11003d24e90c6dd19ea32a

14.02.2015 w godzinach popołudniowych szef rządu Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) Aleksander Zacharczenko podpisał dekret, na mocy którego od godziny 00:00 (czasu lokalnego) w dniu dzisiejszym (15.02.2015r) zgodnie z porozumieniem zawartym w Mińsku w dniu 11.02.2015r. wchodzi w życie jednostronne ogłoszone zawieszenie broni w siła zbrojnych DRL.

Aleksander Zacharczenko zwołał również konferencję prasową, na której poruszone zostały problemy związane wchodzącym w życie nowym zawieszeniem broni:

Zacharczenko odniósł się- w kontekście wchodzącego w życie zawieszenia broni- do sytuacji ukraińskich wojsk zamkniętych w kotle debalczewskim. Według jego słów, każda próba wydostania się z kotła przez zamknięte w nim ukraińskie oddziały wojskowe lub też próba przebicia się do nich z zewnątrz, będą traktowane jako złamanie umów podpisanych w Mińsku i próby te zostaną powstrzymane, a wróg zniszczony.

Podczas tej relacji transmitowanej na żywo Poroszenko wydał rozkaz wszystkim oddziałom ukraińskiej armii i gwardii narodowej, o przerwaniu walki.

Cztery minuty po północy dowódcy poszczególnych odcinków frontów złożyli ukraińskiemu prezydentowi telefoniczne raporty o wstrzymaniu walk.

Na zakończenie tej relacji Poroszenko powiedział:

„Jeśli zostaniemy uderzeni w policzek, nie nadstawimy drugiego. I niech Bóg nam wybaczy”

Słowa te mają dowodzić, że ofiarą tej wojny nie jest ludność cywilna ostrzeliwana przez ukraińską artylerię, tylko ukraińskie wojsko biorące udział w operacji pacyfikacyjnej określonej przez kijowskie władze jako operacja antyterrorystyczna.