http://mondoweiss.net/2014/02/population-israelpalestine-projected

Chamie_Chart

2002-06-13
Żydowska mniejszość w Izraelu?

Izraelski minister spraw wewnętrznych Eli Jiszaj poinformował w czwartek, że za 8 lat społeczność żydowska przestanie być większością w państwie Izrael.

Minister Jiszaj, członek ortodoksyjnej partii „Szas”, postuluje dokonanie zmian w tzw. prawie do powrotu. W jego opinii, prawo to otwiera drogę emigracji do Izraela osób, który pochodzenie żydowskie jest, według prawa religijnego – halacha – czyli niepotwierdzone, nie uprawomocnione. Dotyczy to przede wszystkim masowej emigracji z krajów byłego ZSSR.

W Izraelu żyje obecnie 6,5 milionów mieszkańców, z czego według oficjalnych danych Żydzi stanowią 81%, muzułmanie 17%, a chrześcijanie pozostałe 2%. Jednak, jak twierdzi doktor Aszer Cohen z Uniwersytetu Bar-Ilan, Żydów, w rozumieniu prawa religijnego jest tylko 72% i utrzymuje się tendencja spadkowa.

// podobno cała „żydowska” imigracja z Rosji nie jest oficjalnie uznana za żydów

Także szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego, generał Uzi Dajan powiedział na forum komisji parlamentarnej, że około roku 2020 Żydzi będą stanowić mniejszość na terenie między doliną Jordanu i Morzem Śródziemnym.

Generał Dajan stwierdził, że demograficzne prognozy stawiają Izrael przed strategicznymi decyzjami w kwestii ustroju i obronności, w tym broni atomowej, którą wkrótce mogą mieć także okoliczne państwa arabskie.

Według prognoz demograficznych za około dwadzieścia lat w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej będzie mieszkać 15 milionów osób, z czego Żydzi stanowić będą tylko 45%. Obecnie na tym obszarze mieszka 9 milionów osób, w tym 5 milionów Żydów, co stanowi 55% mieszkańców.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Zydowska-mniejszosc-w-Izraelu,wid,270866,wiadomosc.html?ticaid=11458d

// kwestie demograficzne w Izraelu (uwidaczniające możliwe zagrożenia egzystencjonalne ze strony ludności arabskiej) mogą leżeć u źródeł działań junty z Dniepropietrowska (Złota Róża) na terenie Ukrainy – zmniejszenia tam ilości rdzennie ukraińskiej ludności (w trakcie działań wojennych) i przesiedlenie tam ludności z Izraela

———————-

2002.06.22
Izraelski minister spraw wewnętrznych Eli Jiszaj poinformował w czwartek, że za 8 lat społeczność żydowska przestanie być większością w państwie Izrael.

Minister Jiszaj, członek ortodoksyjnej partii „Szas”, postuluje dokonanie zmian w tzw. prawie do powrotu. W jego opinii, prawo to otwiera drogę emigracji do Izraela osób, który pochodzenie żydowskie jest, według prawa religijnego – halacha – czyli niepotwierdzone, nie uprawomocnione. Dotyczy to przede wszystkim masowej emigracji z krajów byłego ZSSR.

W Izraelu żyje obecnie 6,5 milionów mieszkańców, z czego według oficjalnych danych Żydzi stanowią 81%, muzułmanie 17%, a chrześcijanie pozostałe 2%. Jednak, jak twierdzi doktor Aszer Cohen z Uniwersytetu Bar-Ilan, Żydów, w rozumieniu prawa religijnego jest tylko 72% i utrzymuje się tendencja spadkowa.

Także szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego, generał Uzi Dajan powiedział na forum komisji parlamentarnej, że około roku 2020 Żydzi będą stanowić mniejszość na terenie między doliną Jordanu i Morzem Śródziemnym.

Generał Dajan stwierdził, że demograficzne prognozy stawiają Izrael przed strategicznymi decyzjami w kwestii ustroju i obronności, w tym broni atomowej, którą wkrótce mogą mieć także okoliczne państwa arabskie.

Według prognoz demograficznych za około dwadzieścia lat w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej będzie mieszkać 15 milionów osób, z czego Żydzi stanowić będą tylko 45%. Obecnie na tym obszarze mieszka 9 milionów osób, w tym 5 milionów Żydów, co stanowi 55% mieszkańców.

za: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Zydowska-mniejszosc-w-Izraelu,wid,270866,wiadomosc.html?ticaid=1145de

———————-
i wersja optymistyczna:

http://dzismis.com/2014/10/11/14152/

Reklamy