27 lut 2015
Я Русский Оккупант | I’m a Russian Occupant

// krótko mówiąc – Rosjanie to anioły
Powyższy materiał to przykład „skutecznego” punktu widzenia przyjętego w działaniach propagandowych. Ukryć grzechy, wyeksponować sukcesy, omamić słuchacza, rozszerzyć ekspansję. Dokładnie jak w amerykańskiej propagandzie…