Józef Komarewicz Data dodania: 2012-04-27 12:16

Najnowszy miesięcznik IPN „pamięć.pl” informuje o planowanej inwazji Układu Warszawskiego w zachodniej Europie. Uzależnione od sowietów w czasach PRL Wojsko Polskie miało zaatakować północne Niemcy, Danię i Holandię.

Jak poinformowała Marzena Sobczyk-Kumosińska, asystent prasowy łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej ukazał się nowy miesięcznik IPN „pamięć.pl”. Zastąpił on dotychczasowy periodyk „Biuletyn IPN”. W najnowszym miesięczniku Daniel Koreś pisze o planowanej inwazji Układu Warszawskiego w Europie Zachodniej. Uzależnione od sowietów w czasach PRL Wojsko Polskie w ramach tzw. Frontu Polskiego miało zaatakować północne Niemcy, Danię i Holandię. Jak pisze Koreś „latem 1944 roku, u zarania istnienia Armii Polskiej w ZSRS, wśród jej kadry dowódczej oraz przywódców Polskiej Partii Robotniczej, pojawił się zamysł zorganizowania (na wzór sowiecki) wyższego związku operacyjnego: Frontu Polskiego”. Miał on stać się symbolem znaczenia polskiego wojska jako najważniejszego sojusznika Armii Czerwonej. Gdy władza komunistyczna w Polsce okrzepła, plany stały się bardziej realne i miały na celu wojnę z Zachodem. W różnych postaciach idea Frontu Polskiego była aktualna do końca panowania komunistów w Polsce,a jego kres położyło rozwiązanie struktur Układu Warszawskiego w lutym 1991 roku. W latach siedemdziesiątych XX wieku planowano przeznaczyć na potrzeby Frontu Polskiego około 600 tysięcy żołnierzy. Choć plan Front Polskiego miał założenie odparcia ataku, to, jak wspominał po latach jeden z uczestników ćwiczeń, „obrony nie przewidywano”. Front Polski był również formą uzależnienia polskich sił zbrojnych od Sowietów.”

231589_1335521781_5395_p

Mapę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Zachód 25 lutego 1970 r. zatwierdził minister obrony PRL gen. Wojciech Jaruzelski. Wojsko Polskie w czasach PRL miało zaatakować północne Niemcy, Danię i Holandię. Planowano, iż w tym celu wojska Frontu Polskiego zostaną wyposażone w 117 rakiet jądrowych oraz 17 atomowych bomb lotniczych. Celem ataku nuklearnego miały być Brema, Amsterdam, Kopenhaga, Antwerpia i Rotterdam. Front Polski miał być wyposażony w 2700 czołgów, 2459 dział i moździerzy oraz 417 samolotów.

Czytaj wiecej: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wojsko_polskie_mialo_zaatakowac_zachodnia_europe_231589.html

// należy dodać że taki Plan Operacyjny w założeniach osiąganych celów zgodny był z celami Armii Sowieckiej które miała w PO-nych dla przygotowywanych agresji w latach ’20 i ’41.
Do wykorzystania w ramach PO ’41 opracowano czołg BT-5 mający realizować szybkie uderzenia po drogach i szosach zachodniej Europy (w trakcji kołowej po zdjęciu gąsienic).
Jego odpowiednikiem w latach 70-tych został czołg T-80 (Obiekt 219-2; 1976 r.) mogący poruszać się z szybkością 70 km/h a w terenie: 48 km/h.