// Są Ukraińcy którzy, mimo świadomości historii ziemi na której żyją i czynów ich przodków, starają się dźwigać ciężar przeszłości i są Ukraińcy którzy mają czarne sumienia, krwawe dusze i zatwardziałe serca ..

4 mar 2015
Авторские съемки волонтеров агентства http://news-front.info в Польше, Ирландии, Италии, Германии, Болгарии, Словакии, Швейцарии и Канаде.

// Cóż, dla tych pierwszych choć spróbujmy mieć zrozumienie a tym drugim zacytujmy „Psy” Pasikowskiego – „wyrwać chwasta” …

4 mar 2015
Видео-обращение Татьяны Севас и письма украинских детей солдатам на фронт, содержащие в большинстве своем агрессивный характер по отношению к русскоязычному населению.