Jak ciężko nasz [p]rezydent pracował przez całą kadencję….

Drodzy Rotschild i Rockefeller – ile kasy pożyczyliście Adolfowi H. na rozkręcenie jego wojennego interesu?
Wasz pachołek Comey ostatecznie przegiął tak, że chyba teraz przyjdzie na was czas składania rozrachunków …

kogo dziś zabije wzrokiem … ?