// uwaga – tekst w trakcie opracowywania

Eugenika

Działania III Rzeszy w Europie to było praktyczne zastosowania eugeniki, jako rozwinięcie prac z USA z lat 20/30-stych XX wieku (wysterylizowano ok. 60 tyś. mieszkańców USA).
Prace Instytutu im. Kaizera były finansowane przez fundację Rockefelera.

ok. 52:50 min