zaginiony/skasowany wpis ze strony oficjalnej pana B[e]K[i]

Moje korzenie

Mają początek jeszcze w średniowieczu. Wiadomo, że jeden z Komorowskich zginął w bitwie nad Worsklą walcząc u boku księcia Witolda, a więc w 1399 roku.

Dobra ziemskie Komorowskich znajdowały się w Polsce i na Litwie, ale gałąź rodu, z której ja się wywodzę, od początków XVIII wieku jest związana z Litwą, z Kowaliszkami na Kowieńszczyźnie. Zawsze, jak mam okazję, podkreślam, że jestem Polakiem z Litwy Kowieńskiej, a nie Wileńskiej.

W Kowaliszkach stał drewniano-murowany dwór (dwa salony, pokój bilardowy, biblioteka, jadalnia, pokoje gościnne), siedziba rodowa moich dziadków i pradziadków oraz miejsce, w którym wychowali się mój ojciec i stryj. W innych mniej lub bardziej okazałych rozsianych na Kowieńszczyźnie i Wileńszczyźnie majątkach takich jak: Gikanie, Skrobiszki, Radkuny, Syrutyszki mieszkali noszący to samo nazwisko krewni.

I tam na pobliskim cmentarzu w Rakiszkach znajdowały się groby rodzinne kilku pokoleń Komorowskich. Dopiero bolszewicy zmusili nas do opuszczenia rodowych siedzib. W ostatnich wiekach nie była to rodzina arystokratyczna szczególnie zamożna, a raczej taka typowo ziemiańska, która częściej brała od historii w skórę, niż korzystała ze splendorów.

Pradziadkowie – Zygmunt i Eliza z Romerów Komorowscy
To do nich przed pierwszą wojną światową należał majątek Kowaliszki, jak również fabryka cukierków i pierników„Delice” cieszących się na rynku dużym powodzeniem. Pradziadek był uosobieniem cnót pozytywistycznych, ale jednocześnie kochał poezję i literaturę, czego dowodem była jego licząca 14 000 tomów biblioteka.

Dziadek Juliusz Komorowski (1893 – 1982)
ożeniony z Magdaleną z Gorskich (1900 – 1989), „żołnierz, myśliwy i gospodarz”, w czasie I wojny światowej służył w armii carskiej, a po wybuchu rewolucji październikowej został piratem. Wraz z kompanami porwał statek „Kniaź Andriej Bogolubskij” i woził nim Wołgą żywność z południa na głodującą północ, a z północy uciekinierów na południe. Strzelali się z białymi i z czerwonymi. Członek POW. Aresztowany . Do 1920 roku był zakładnikiem w rekach bolszewickich, siedział w więzieniu w Smoleńsku. Potem wrócił do Kowaliszek i do gospodarki, kiedy zaś wybuchła II wojna światowa został żołnierzem wileńskiej AK (ps. „Orawa”). Po wojnie z trudem utrzymywał rodzinę podejmując się różnych prac. M.in. był nocnym stróżem na budowie, palaczem w jednostce wojskowej i hodowcą norek.To dziadek pokazywał mi portrety rodzinne, które przez lata leżały schowane w jego tapczanie. Od czasu do czasu otwierał tapczan i wyciągał portret po portrecie tłumacząc mi, kto jest kto. Dzisiaj te portrety stanowią ozdobę mojego salonu.

———————–

https://marucha.wordpress.com/2015/04/17/bronislaw-komorowski-vel-szczynukowicz-archiwa-ipn/

———————–

„Ciocia Bronisława Komorowskiego (dokładnie siostra jego babki) – Helena Wołłowicz herbu Bogoria, łączniczka i sanitariuszka kompanii K1 pułku „Baszta” AK, tym, między innymi, zasłynęła w Powstaniu Warszawskim, że w ostatniej niemal chwili wyprowadziła rannego dowódcę 7 drużyny 2 plutonu tej samej kompanii, w tym samym pułku – Rajmunda Kaczyńskiego – ojca sławnych bliźniąt, z budynku, który za chwilę został doszczętnie zbombardowany, a następnie opatrzyła mu mocno naderwany kciuk dłoni, chroniąc go powtórnie przed śmiercią od gangreny tym razem. Nie jedyny to ślad więzów łączących Komorowskich herbu Korczak, z Kaczyńskimi herbu Pomian. Toteż to, co piszę o Bronisławie Komorowskim, nie oznacza bynajmniej optowania za Jarosławem Kaczyńskim. Od dawna twierdzę, że główna różnica pomiędzy PO i PiS polega na przystojności ich przywódców.
*)Andrzej Hennel, Kandydat herbu Korczak, POLITYKA nr 24/2010 – prowadzi jego witrynę na http://www.geni.com/people/Juliusz-Komorowski/6000000003499816880
**) http://www.bronislawkomorowski.pl” – źródło http://jajakobyly.bloog.pl/id,6033715,title,WYBORY-PREZYDENCKIE-2010,index.html?smoybbtticaid=614b4a