Tagi

, , , ,

29 kwietnia 2015

http://fakty.interia.pl/raporty/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-hrojsman-ustawa-o-upa-nie-jest-skierowana-przeciwko-polsce,nId,1725026#

Zobaczcie Polacy na co idą nasze podatki:
Dotacje z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w 2014 roku.

1. Związek Ukraińców Podlasia „Działalność amatorskich zespołów artystycznych” – 64 100 532 złotych (sześćdziesiąt cztery miliony sto tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote)
2. Związek Ukraińców Podlasia „Howorymo ukrajinśkoju. Nauka języka ukraińskiego dla młodzieży i dorosłych”– 8 700 533 zł (osiem milionów siedemset tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote)
3. Związek Ukraińców Podlasia, audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie słowo” – 32 400 534 zł. (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote)
4. Związek Ukraińców Podlasia, Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu – 144 330 535 zł. (sto czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych)
5. Związek Ukraińców Podlasia, konkurs młodej muzyki ukraińskiej „Pidlaska Marszrutka” – 24 600 536 zł. (dwadzieścia cztery miliony sześćset tysięcy pięćset trzydzieści sześć zlotych
6. Związek Ukraińców Podlasia, spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: „Spotkanie z kolędą i szczedriwką – Konkurs Piosenki Ukraińskiej »Z Pidlaśkoji Krynyci«”; Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo” – 28 900 537 zł. (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych)
7. Związek Ukraińców Podlasia, warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” – 27 500 538 zł. (dwadzieścia siedemmilionów pięćset tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych)
8. Związek Ukraińców Podlasia, wydanie płyty CD „Koladuje Pidliaszsza” – 19 900 539 (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych)!!!!!!!!!!!!!!!
9. Związek Ukraińców Podlasia, wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” – 134 300 540 zł. (sto trzydzieści cztery miliony trzysta tysięcy pięćset
10. Związek Ukraińców w Polsce, chóry i zespoły artystyczne (program działalności twórczej na 2014 r.) – 150 541 zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych)
11. Związek Ukraińców w Polsce, Dni Kultury Ukraińskiej – 39 542 zł. (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote)
12. Związek Ukraińców w Polsce, działalność ośrodków kulturyukraińskiej w 2014 r. – 245 543 zł. (dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote)
13. Związek Ukraińców w Polsce, dziecięce festiwale i konkursy – 41 544 zł. (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote)
14. Związek Ukraińców w Polsce, Misteria Kupalskie – 30 545 zł.
15. Związek Ukraińców w Polsce, obchody 200-setnej rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki – 41 546 zł

K****y wydają pieniądze na […] a polskie dzieci i emeryci nie mają co jeść …

——————————-

Banderowskie ścierwo jest już dawno V Kolumną w Polsce.
Ministrem Obrony Narodowej jest Ukrainiec Tomasz Siemoniuk.
Jego doradcą jest też Ukrainiec dr Janusz Onyszkiewicz ps. „Orest”, którego stryj Myrosław Onyszkiewicz ps. „Orest”, był w Polsce od 1944 r. do 1948 r., głównodowodzącym UPA i wszystkie morderstwa oraz napady, to jego dzieło.
Wiceprezesem PiS jest aferzysta, Ukrainiec Marek Kuchciński.
Posłem w Sejmie z PO jest Myrosław SYCZ – syn banderowca Aleksandra Sycza, który od 1038 r. był członkiem OUN, a od 1944 r. do czerwca 1947 r, w bandzie UPA – sotnia „Kruka”, i brał udział w spaleniu wsi Wiązownica, gdzie spalono 150 gospodarstw i zabito 113 osób.
Premier Ewa Kopacz, ma zięcia Ukraińca – Andrija Petraniuka, syna nacjonalisty z OUN, który udaje w Polsce Kanadyjczyka.
W IPN cała kadra – z Grzegorzem Motyką, członkiem Rady IPN w Warszawie na czele – składa się z Ukraińców.

To IPN wszystkich bandytów UPA skazanych w Polsce za zbrodnie, zrehabilitował i zaliczył ich do „Osób represjonowanych przez PRL ze względów politycznych.” Czy trzeba coś więcej? Oni zaś rządzą takimi matołami jak: Kwaśniewski, Kaczyński, Komorowski i innymi. Gazeta Wyborcza Adama Michnika, to przecież największa tuba banderowska w Polsce, a pracuje w niej znany przyjaciel banderowców – Ukrainiec Myrosław Czech, dawny sekretarz Generalny Unii Wolności. Banderowcy w Donbasie robią to samo, co na Wołyniu.

PS. Podobno Andrzej Duda jest wnukiem banderowca Mychajło Dudy

http://www.monitor-polski.pl/kolejny-duda-co-nas-wyduda/

2 kwietnia w Instytucie Żydowskim w Warszawie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr.4 Instytutu Żydowskiego w Warszawie z dnia 2 kwietnia [UWAGA – też niepotwierdzona żadnym źródłem, M.P.]

Duda na prezydenta

Zgromadzeni zdecydowanie popierają pana Andrzeja Dudę jako kandydata na Prezydenta RP [] dr Andrzej Duda reprezentuje wartości, które są bliskie całej społeczności żydowskiej w Polsce. Mamy nadzieję, że jako Prezydent będzie realizował politykę, mającą na celu zapewnienie Żydom mieszkającym w Polsce, odpowiednich warunków funkcjonowania i rozwoju we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz wspierania kultury i wielowiekowej tradycji żydowskiej. []

Jest to najlepszy kandydat na Prezydenta dla Polaków i dlatego apelujemy o głosowanie na Andrzeja Dudę w najbliższych wyborach. Ze swej strony podejmiemy wszelkie możliwe działania, by wynik wyborów był zgodny z naszymi oczekiwaniami (…)

——————————-

Co do zacierania przez władzę III RP odpowiedzialności za zbrodnie UPA i „zdejmowania” z niej odium ludobójstwa – fragment z listu Kresowian z 2010 r. skierowanego do ówczesnego ministra sprawiedliwości

” Szanowny Panie Ministrze,

gdy ponad dwadzieścia lat temu rozpoczęły się w Polsce przemiany ustrojowe, nasze społeczeństwo żywiło nadzieję, że uda się wreszcie przerwać zmowę milczenia i odsłonić prawdę o ludobójstwie dokonanym przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińską Powstańczą Armię na obywatelach II Rzeczypospolitej narodowości polskiej, żydowskiej, ormiańskiej, cygańskiej, a nawet – ukraińskiej. Społeczeństwo nasze wierzyło również, że stanie się możliwe osądzenie i skazanie rozproszonych po całym świecie sprawców tego ludobójstwa. Dziś widać wyraźnie, że nadzieje te okazały się płonne. Mało tego, na Zachodniej Ukrainie szerzy się skrajny antypolonizm, gloryfikowani są zbrodniarze wojenni działający w szeregach OUN i UPA. Tego rodzaju postawa ogarnęła również część przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w naszym kraju, a zwłaszcza przywódców Związku Ukraińców w Polsce oraz redaktorów „Naszego Słowa”. Ukształtowała się więc sytuacja, która godzi w polską rację stanu i uwłacza elementarnemu poczuciu sprawiedliwości….

Do roku 1997 r. w polskim porządku prawnym zagadnienie odpowiedzialności za udział w organizacjach przestępczych oraz zrzeszeniach politycznych, działających w interesie państwa niemieckiego lub z nim sprzymierzonego, regulował art. 4 § 1 Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstwa i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. Nr 4, poz. 16 z późn. zm.). W świetle art. 4 § 2 i §3 tego dekretu za organizację przestępczą należy uznać grupę lub organizację, która ma na celu zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości, a także taką, która, mając inny cel, zdąża do osiągnięcia go przez popełnienie wymienionych zbrodni. Na mocy wzmiankowanego dekretu sądy polskie (w szczególności Najwyższy Trybunał Narodowy oraz Sąd Najwyższy) uznały za organizacje przestępcze nie tylko NSDAP, SS, Gestapo i SD, ale także kierownictwo administracji Generalnej Guberni, strukturę organizacyjną obozów koncentracyjnych, organizację Selbstschutz oraz Ukraińską Powstańczą Armię (UPA).

Przepis art. 4 § 1 Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego utracił moc obowiązującą na podstawie art. 5 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554, z późn. zm.). Rodzi się w związku z tym pytanie, czy w świetle aktualnych przepisów polskiego prawa Ukraińska Powstańcza Armia oraz leżąca u jej podstaw Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów przestały być traktowane jako organizacje przestępcze o charakterze nacjonalistycznym i faszystowskim. W szczególności zaś: czy uchylenie artykułów Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego pociąga za sobą anulowanie − wyrastających z tego Dekretu, ale wydanych niezależnie od niego − orzeczeń Najwyższego Trybunału Narodowego oraz Sądu Najwyższego w sprawie kwalifikacji prawnej działań UPA.

Pozytywna odpowiedź na te pytania implikuje kolejne kwestie:

a) Na jakiej podstawie merytorycznej konstruktorzy aktualnie obowiązującego Kodeksu karnego uchylili dotychczasową kwalifikację prawną działań Ukraińskiej Powstańczej Armii?

b) Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie zmian w systemie prawnym, w których wyniku UPA wykluczona została spośród organizacji zbrodniczych o charakterze przestępczym?

c) W czyim interesie zmiany te zostały wprowadzone?….”

// czyli można domniemywać że już w 2010 była planowana zawierucha na Ukrainie…

patrz też: http://bezprzesady.com/kresy-wschodnie/archiwum