Tagi

29.12.2014
Stanisław Michalkiewicz: Partnerzy Polski i sprawa ukraińska
28 XII 2014 r. w Lublinie. Sala konferencyjna motelu Polskiego Związku Motorowego, ul. Prusa 8. Wykład pt. „POLSKA WOBEC STRATEGICZNYCH PARTNERÓW I SPRAWA UKRAIŃSKA” przygotowany przez Mariana Kowalskiego i lokalny oddział Obozu Narodowo-Radykalnego. Michalkiewicz opowiada o fundamentach Traktatu Wersalskiego, zachowaniu równowagi sił w Środkowej Europie, wolnościowej interpretacji nacjonalizmu, idei syjonizmu Theodora Herzla, proklamacji Cesarstwa Niemieckiego, upadku systemu wersalskiego-waszyngtońskiego, skutkach paktu Ribbentrop-Mołotow, założeniach porządku jałtańskiego, propozycjach rozbrojeniowych Gorbaczowa, przygotowaniach do transformacji ustrojowej, inicjatywie politycznej Heksagonele, projekcie Mitteleuropa Fredricha Neumana, doktrynie „europeizacji Europy”, linii programowej Bismarcka, strategicznym partnerstwie rosyjsko-niemieckim, aktywnej polityce Busha juniora, koncepcji jagiellońskiej Kaczyńskiego, następstwach „dyplomacji ikonowej”, deklaracji pojednania polsko-rosyjskiego, skutkach resetu w stosunkach polsko-amerykańskich, szczycie NATO w Lizbonie, trójstronnym spotkaniu w Deauville, „rewolucji jaśminowej” w Tunezji, irańskim programie nuklearnym, neutralizacji Syrii, kryzysie przywództwa politycznego, rozwoju kalifatu patriarchalnego, budowie Judeopolonii oraz realizacji żydowskich roszczeń majątkowych wobec Polski. PADŁY PYTANIA o nowelizację ustawy o prywatyzacji Lasów Państwowych, koncepcję mec. Bartosiaka dotyczącą konwersji sojuszu pomiędzy USA i Izraelem, integrację rodaków na Wschodzie, kontrowersyjną działalność Zbigniewa Stonogi oraz zmianę pokoleniową i związanych z tym przemian w środowiskach młodych Polaków mieszkających w kraju i poza granicami Ojczyzny. W kuluarach spotkania można było nabyć najnowsze publikacje prelegenta wraz z dedykacją. Przy pożegnaniach wyrażano nadzieję na pomyślność w nadchodzącym 2015 roku oraz dalszą kontynuację wspólnych spotkań młodzieży narodowej ziemi lubelskiej.

20.11.2014
Stanisław Michalkiewicz: Kogo poprzeć w wyborach!

07.11.2014
Stanisław Michalkiewicz: „Niuanse polityki europejskiej”
3 XI 2014 r. w Zamościu. Sala konferencyjna hotelu „POLAK”, ul. Orla 3 A. Wykład pt. „POLSKA WOBEC STRATEGICZNYCH PARTNERÓW” przygotowany przez Leszka Polakowskiego – kandydata KNP do Rady Miasta Zamość. Michalkiewicz opowiada o proklamacji Cesarstwa Niemieckiego, wolnościowej interpretacji nacjonalizmu, upadku systemu wersalskiego-waszyngtońskiego, skutkach paktu Ribbentrop-Mołotow, ustanowieniu porządku jałtańskiego, traktacie rozbrojeniowym Gorbaczowa, ewakuacji imperium sowieckiego ze Środkowej Europy, przygotowaniach do transformacji ustrojowej, inicjatywie politycznej Heksagonele, projekcie Mitteleuropa Fredricha Neumana, doktrynie „europeizacji Europy”, linii programowej Bismarcka, strategicznym partnerstwie rosyjsko-niemieckim, aktywnej polityce Busha juniora, koncepcji jagiellońskiej Kaczyńskiego, następstwach „dyplomacji ikonowej”, deklaracji pojednania polsko-rosyjskiego, szczycie NATO w Lizbonie, trójstronnym spotkaniu w Deauville, „rewolucji jaśminowej” w Tunezji, neutralizacji Syrii, kryzysie przywództwa politycznego, rozwoju kalifatu patriarchalnego, uruchomieniu Muzeum Historii Żydów Polskich oraz likwidacji elit intelektualnych w kraju. PADŁY PYTANIA o ocenę aneksji Krymu, dyplomatyczną burzę wokół słów Sikorskiego o podziale Ukrainy, żydowskość przywódców kijowskiego Majdanu, potencjalny sojusz Polski z Hitlerem przeciwko Rosji, postępującą sekularyzację oraz rozrost zjawiska multi-kulti. W kuluarach organizator spotkania przekonywał zebranych o konieczności stworzenia korzystnych warunków dla przyszłych inwestorów poprzez rozwój międzynarodowej infrastruktury drogowej i zwolnienie z podatku od nieruchomości w specjalnej strefie ekonomicznej. Podkreślił, że kluczem do rozwoju miasta jest program Nowej Prawicy.

09.07.2014
Stanisław Michalkiewicz: Sodomicka noclegownia w Warszawie

07.05.2014
Stanisław Michalkiewicz: Kto jest wrogiem Polski?
31 III 2014 r. w Rzeszowie. Sala Papieska Parafii
Katedralnej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Aleja generała Sikorskiego 21. Wykład „ANTYPOLONIZM, czyli KTO JEST WROGIEM POLSKI?” zorganizowany przez p. Andrzeja Rylskiego – b. przewodniczącego Rady Miejskiej, prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. Michalkiewicz mówi o istocie wolności słowa, zdolności tworzenia żywej kultury, bierności Polaków wobec Shoah, ośrodkach oporu zbrojnego, ustawie o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich, pogróżkach Israela Singera, niemieckiej i żydowskiej polityce historycznej, deklaracji kanclerza Schroedera, organizacjach przemysłu Holocaustu, obstalunku Jana Tomasza Grossa, izraelskim programie rewindykacji majątkowych, procesie przerzucania odpowiedzialności na winowajcę zastępczego, działalności V kolumny w kraju, żydowskiej gazecie dla Polaków, Agencji Praw Podstawowych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, opiniach francuskich filozofów, przyczynach słabości XVIII-wiecznej Polski, zasadzie przyczynowości, interesie narodowym i agenturze wpływu, realizacji projektu Mitteleuropa, postanowieniach Traktatu Wersalskiego oraz charakterze roszczeń majątkowych wobec Polski.

22.12.2011
Proces o antysemityzm w Lublinie – część 1
Red. Stanisław Michalkiewicz. zeznaje w sprawie oskarżonego o antysemityzm red. Grzegorza Wysoka.
Grzegorz Wysok został oskarżony wskutek artykułu dziennikarza lubelskiej Gazety Wyborczej Karola Adamaszka – o propagowanie antysemityzmu i mowę nienawiści w swoich publikacjach.


20.08.2011
Michalkiewicz wyjaśnia na czym polega faszyzm
Ze spotkania ze Stanisławem Michalkiewiczem w Łodzi. (17.05.2011)

10.08.2011
Stanisław Michalkiewicz: Przyczyną śmierci pana Leppera był osławiony „błąd pilota”