14.05.2015
Max Kolonko: Dziennikarze na medal

———————

Gen. Władysław Sikorski, Wódz Naczelny:
„Dlaczego dotąd oficjalne koła żydowskie nie potępiły jawnej zdrady i innych zbrodni, jakich się wobec Polaków i polskich obywateli dopuszczali przez cały czas okupacji sowieckiej?”

Maria Dąbrowska w zapiskach w swym dzienniku pisała pod datą 17 czerwca 1947 roku:
„UB, sądownictwo są całkowicie w ręku Żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden Żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków”

Gen. Stefan Rowecki ‚Grot’, Dowódca Armii Krajowej:
„Ujawniło się, że ogół żydowski we wszystkich miejscowościach, a już w szczególności na Wołyniu, Polesiu i Podlasiu po wkroczeniu bolszewików rzucił się z całą furią na urzędy polskie, urządzał masowe samosądy nad funkcjonariuszami Państwa Polskiego, działaczami polskimi, masowo wyłapując ich jako ‚antysemitów’ i oddając na łup przybranych w czerwone kokardy mętów społecznych”

Norman Davies, historyk:
„Wśród kolaborantów, którzy przybyli, aby pomagać sowieckim siłom bezpieczeństwa w wywózce wielkiej liczby niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci na odległe zesłanie i przypuszczalne śmierć, była nieproporcjonalnie wielka liczba Żydów”