Ty, ja, my i oni – jak dalece możemy mieć wpływ na jakość stanowionego prawa? Oddajemy swoje głosy w takiej lub innej Ordynacji Wyborczej i na tym właściwie kończy się nasza przydatność dla systemu. Kiełbasa wyborcza obkurcza się i pleśnieje a partyjni wodzowie ustawiają polską rzeczywistość „pod siebie”.

Nie będzie Polski dla Polaków bez wdrożonych mechanizmów ułatwiających stanowienie dobrego prawa. Aby mieć na to szansę musimy zerwać z gmeraniem przez partie polityczne przy ustawach. Do tego wiedzie zapewne wiele dróg, jedne bardziej a inne mniej kręte. Niewątpliwie dobrą drogą jest wprowadzenie JOW – Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. To ten najważniejszy krok bo pierwszy, choć w stosunku do JOW sygnalizowane są zastrzeżenia, praktycznie z każdej strony sceny politycznej.

Jak dalece i jak szybko JOW uwolnią nas od syndromu zawłaszczenia Polski? Prawdopodobnie doczekamy się prawdziwie wolnej Polski i to Polski dla Polaków dopiero wtedy, gdy „odetniemy” partie polityczne od Parlamentu, od procedur stanowienia prawa.

Rozwiązaniem które może nam w tym dopomóc, rozwiązaniem w 100% antysystemowym jest idea JOP – Jednomandatowych Okręgów Parlamentarnych. Jednak, aby mogła być wprowadzona potrzebna jest zmiana mentalna wśród liderów partii politycznych, zmiana która unaoczni jak dalece stawiają oni dobro Polski i Polaków ponad swoimi czy partyjnymi interesami.

Pozwoliliśmy aby zagrabiono nam Polskę. Czas aby wróciła do swoich prawowitych właścicieli.

Do Obywateli.

JOP to rozwiązanie w 100% antysystemowe
JOP to odcięcie partii i koterii politycznych od Parlamentu
JOP to szansa na stanowienie dobrego prawa dla Polski i Polaków
JOP to bezpośredni udział czynnika społecznego – Obywateli – w stanowieniu prawa
JOP to system o minimalnych, praktycznie zerowych kosztach organizacji dający średnio statystyczną reprezentację społeczeństwa w Parlamencie.

JOP to nie partia polityczna, nawet nie organizacja obywatelska. JOP to system rekrutacji członków Parlamentu. Zero partii politycznych, zero wyborów, zero zobowiązań dla zaprzyjaźnionych koterii, za to całkowita odpowiedzialność przed mieszkańcami Okręgu Parlamentarnego.

Popieraj wprowadzenie JOP do polskiego obszaru społecznego. JOP to społeczna reprezentacja w Parlamencie. JOP to gwarancja dobrego prawa. JOP to dobry wybór dla Polski i Polaków.

Odwiedzili nas już goście z: Australii, Białorusi, Danii, Egiptu, Francji, Niemiec, Nowej Zelandii, Rosji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. I z Polski 🙂

Dlaczego JOP?

Czy proponowane dziś JOW-y są środkiem czy półśrodkiem? Czy rzeczywiście jakościowo oczyszczą bagno w naszym obszarze polityki i stanowienia? Naszym zadaniem nie jest wydziwianie na JOW-y, jeśli są znaczące wątpliwości to już to świadczy o tym jak ostrożnie trzeba podejść do tego rozwiązania aby – jak wiele osób się obawia – nie zabetonowały naszej sceny politycznej.

Dlatego proponujemy rozwiązanie znacząco zmieniające oblicze polskiego parlamentaryzmu, umożliwiające KAŻDEMU obywatelowi wzięcie czynnego udziału w stanowieniu prawa w polskim parlamencie. Likwidujące problem partii i koterii politycznych i utrzymywania tego partyjnego bałaganu ze Skarbu Państwa, kolesi królika, sitw na stanowiskach w zarządach spółek państwowych. Zero kampanii wyborczych, śmieciowych ulotek, obietnic bez pokrycia, dewaluacji funkcji parlamentarzysty.

Polski parlamentaryzm sięgnął dna kiedy na listach wyborczych zamiast rzeczywistych reprezentantów obywateli pojawili się celebryci. Oznacza to że większe znaczenie ma blichtr i przymilanie się o głosy niż kompetencja czy zaangażowanie w lokalne sprawy reprezentowanego terenu.

Dlatego JOP stawiają na odpowiedzialność i zdrowy rozsądek parlamentarzystów. Naszymi przedstawicielami w Parlamencie zostaną ludzie tacy jak my, nasi sąsiedzi, osoby żyjące na co dzień problemami regionu. Jeśli nie posiadają stosownej wiedzy która umożliwiałaby im aktywny udział w pracach Parlamentu będą mogli korzystać z nieograniczonego wsparcia ekspertów z Parlamentarnej Izby Ekspertyz.

Czy rozwiązanie na jakim bazuje idea JOP jest nowe? Nie, wywodzi się z… XVI w., z systemu angielskiej ławy przysięgłych. Dziś w USA, ława przysięgłych, jako instytucja władzy sądowniczej, jest wyrazem udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Kandydatów na ławników wybiera się losowo z list zarejestrowanych wyborców, z ewidencji posiadaczy prawa jazdy i czasami z innych rejestrów obywateli. W Polsce kodeks postępowania karnego z 1928 dopuszczał działalność ławy przysięgłych w zakresie rozpoznawania spraw, za które ustawa przewidywała karę śmierci lub bezterminowe pozbawienie wolności, a najniższy wymiar kary wynosił 10 lat pozbawienia wolności oraz przestępstwach politycznych. Skoro uznano że taki system sprawdzi się przy orzekaniu o winie człowieka czemu nie miałby sprawdzić się przy stanowieniu prawa! Zrezygnujmy z wybieranych parlamentarzystów na rzecz losowania naszych przedstawicieli w Parlamencie.

Tylko idea JOP uwolni nasz Parlament od koterii i partii politycznych i pozwoli wreszcie stanowić dobre prawo. Postawmy na czynnik społeczny (obywatelski) w stanowieniu prawa.

Jeśli jeszcze nie zadałeś sobie tego pytania to zapewne zrobisz to prędzej czy później. Skoro idea JOP jest taka dobra to czemu nikt jej dotąd nie zastosował?
Sądzimy ze odpowiedź jest w miarę prosta – ryb nie łowi się w klarownej wodzie ale w mętnej. Klarowny system stanowienia prawa odcina partie polityczne (i wszelkiej maści cwaniaków) od procesu stanowienia prawa. Bez nacisków, bez lobbingu, bez sitw nie da rady wykreować intratnych interesów.
A może nie znalazł się nikt taki kto nie wiedział że się nie uda? 🙂

Idea JOP

Nasza propozycja to JOP czyli Jednomandatowe Okręgi Parlamentarne.
1. Podstawą polskiego parlamentaryzmu stanie się właśnie JOP, okręg terytorialny z zamieszkującymi go Obywatelami.
2. Każdy Obywatel Polski, posiadający czynne prawo parlamentarne, niekarany może wyrazić wolę ubiegania się o stanowisko parlamentarzysty. Wola wyrażona w formie pisemnej staje się podstawą wpisania Obywatela na Listę kandydatów do Parlamentu RP z terenu JOP zgodnie z miejscem zamieszkania (zameldowania) kandydata. Obywatel może wyrazić pisemnie wolę skreślenia z Listy.
3. Raz na 36 miesięcy, w styczniu, odbywa się LOSOWANIE parlamentarzysty z aktualnej Listy kandydatów do Parlamentu RP (z danego JOP). Losowanie przeprowadzane jest przez Parlamentarną Izbę Administracyjną. Powiadomiony o wyniku losowania parlamentarzysta musi potwierdzić przyjęcie funkcji w ciągu 7 dni roboczych od dnia losowania.
4. Każdy Obywatel może zostać wylosowany jedynie 1 raz w życiu. Po wylosowaniu jego dane zostają usunięte z aktywnej Listy kandydatów do Parlamentu z JOP i wpisane na listę kandydatur wykorzystanych.
5. Parlamentarzysta powoływany jest na okres 36 miesięcy licząc od początku przerwy letniej w obradach Parlamentu. Czas przerwy letniej umożliwi nowemu parlamentarzyście wdrożenie się do jego obowiązków.
6. Co 12 miesięcy, w trakcie przerwy letniej, wymieniana jest 1/3 składu osobowego Parlamentu.
7. Ustanowiona zostaje Parlamentarna Izba Ekspertyz. Zarejestrowani w niej eksperci będą przygotowywali ekspertyzy dla wszystkich Izb Parlamentu. Wszystkie ekspertyzy przygotowane dla PIE zostaną upublicznione.
8. Sprawowanie funkcji parlamentarzysty zostaje uznane za służbę publiczną.
9. Przed zaprzysiężeniem parlamentarzysty musi on złożyć wszelkie urzędy i sprawowane funkcje publiczne, także zrezygnować z członkostwa w partii politycznej.
10. Parlamentarzysta otrzymuje uposażenie miesięczne w wysokości wielokrotności minimum socjalnego (np.x2 czy x3). Uposażenie wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do obecności i aktywności w pracach Parlamentu.
11. Parlamentarzysta objęty jest ulgami na przejazdy i pierwszeństwem w środkach komunikacji krajowej. Likwidacji podlegają wszystkie formy immunitetu którymi dotąd objęci byli posłowie na Sejm.
12. PIA organizuje, utrzymuje i prowadzi lokalne Biuro JOP. Biuro to pełni jednocześnie funkcje lokalnego biura parlamentarzysty (dziś biuro posła).
13. Obywatele z terenu JOP mogą odwołać parlamentarzystę zgodnie z odpowiednimi procedurami.
14. Po zakończeniu sprawowania swej funkcji parlamentarzysta objęty jest przez 12 miesięcy odprawą dla parlamentarzystów w wysokości np. 2x max. wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
15. Po zakończeniu sprawowania swej funkcji parlamentarzysta może ubiegać się o zatrudnienie w ramach Państwowej Służby Cywilnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
16. Osobnej regulacji podlega instytucja partii politycznych. Docelowo mają one jedynie wpływ na kandydatury na stanowisko Prezydenta RP, premiera (kandydat na stanowisko, zatwierdzony przez Prezydenta) oraz członków rządu.
17. Każdy kandydat na członka rządu (ministra) będzie podlegał przesłuchaniu (i zatwierdzeniu) przed połączoną komisją Izb Parlamentu. Identyczna procedura obejmie wszystkich szefów organów administracji publicznej oraz instytucji państwowych.
18. Należałoby rozdzielić stanowisko ministra finansów realizującego bieżącą politykę fiskalną rządu (premiera) od stanowiska ministra Skarbu Państwa stojącego na straży tegoż. Minister Skarbu Państwa mógłby być (powinien być) desygnowany na to stanowisko przez jedną (obie) Izby Parlamentu i przed nią by odpowiadał. Wchodziłby w skład rządu jedynie tytularnie.
19. Podobnie należałoby rozdzielić nadzór nad armią od zapewnienia realizacji jej potrzeb.

Jednym z pozytywnych elementów wprowadzenia JOP są lokalne Biura JOP. Takie biuro, w pełni utrzymywane i zarządzane przez PIA pełni jednocześnie kilka funkcji:
1. lokalnego przedstawicielstwa PIA (miejsce składania Deklaracji Ubiegania Się, punktu informacyjnego o pracach Parlamentu, agendy Biura Podawczego PIA, zdalnego punktu dostępu do systemu informatycznego Parlamentu itp.)
2. Biura Parlamentarzysty z danego JOP
3. lokalnego Punktu Referendalnego (co umożliwia wprowadzenie powszechnego, wybitnie nisko-kosztowego stosowania referendów do rozstrzygania/opiniowania ważnych spraw Państwa – 1 dniowe referendum to koszt ok. 0,5-1 mln bez ulotek i propagandy)
4. Punktu konsultacyjnego i dydaktycznego w tematach społeczno-parlamentarnych

Osoby zainteresowane zapraszamy na:

facebook.com/tylkojop

jop4pl.wordpress.com