11.11.2014
HSS 01. Służby wywiadowcze Imperium Rzymskiego
Rzym zawładnął całym znanym ówcześnie światem mocą swego oręża. Lecz czy wytworzył służby wywiadowcze godne imperialnej miary? Wszak o zbliżaniu się wroga ostrzegły Rzymian kapitolińskie gęsi …

10.02.2015
HSS 02. Służby informacyjne Bizancjum

10.02.2015
HSS 02B. Służby informacyjne Bizancjum (pytania po wykładzie)

09.03.2015
HSS 03. Historia i kultura chińskich służb specjalnych

27.04.2015
HSS 04. Służby specjalne Prus – część 1

Reklamy