22.03.2014
RWI 01. Organizacja bez organizacji

06.06.2013
RWI 02. Ruch oporu bez przywódców

23.09.2014
RWI 03. Pruskie służby specjalne

21.10.2014
RWI 04. Kontrwywiad obywatelski

01.11.2014
RWI 04. Jak rozpoznać agenta? – addendum Józefa Kosseckiego
Docent Józef Kossecki przedstawia metodę oceny na ile dana osoba jest obcym agentem wpływu.
Jest to komentarz do wykładu Dra Rafała Brzeskiego pt. „Kontrwywiad obywatelski