12.04.2013
dr Rafał Brzeski: Wojna Informacyjna

http://www.wojnainformacyjna.pl/

02.04.2013
dr Rafał Brzeski: Wojna IV generacji

30.09.2012
dr Rafał Brzeski: Agentura wpływu