Trafiłem na ludzi którzy zanurzeni we własnym matrixie nie potrafią odróżnić rzeczywistości od zindoktrynizowanej historii. Pozwalają sobie postrzegać rzeczywistość w wybitnie selektywny sposób. Na dokładkę, plotą bzdury na prawo i lewo. Dlatego, rozsądne byłoby zbilansować pewne realia.

W tym materiale rzecz o „pro-wojennej, agresywnej, zakłamanej polityce” tak USA jak i Rosji/ZSRR.
Zapewne w kilku przypadkach podjęte działania były reakcją na bieżącą sytuację geopolityczną i nie miały odzwierciedlenia w długofalowej polityce danego państwa.
Zmieniali się ludzie, rządy, zmieniała się polityka i jej priorytety.
Niemniej, wyrządzone zło pozostaje złem…

USA

Mord założycielski inicjujący powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki:

„W czasie historii USA na tym terytorium zabito 13 mln Indian.
W 1900 roku w USA żyło już tylko 250.000 Indian. Złamano blisko 400 traktatów zawartych z różnymi plemionami indiańskimi.”

Wojny, rewolty, ludobójstwo przygotowane, wywołane lub prowadzone w XX wieku.

Europa, I Wojna Światowa
Rosja, Rewolucja Październikowa
Europa, II Wojna Światowa

Chiny 1945-46
Korea 1950-53
Chiny 1950-53
Gwatemala 1954
Indonezja 1958
Kuba 1959-60
Gwatemala 1960
Wietnam 1961-73
Kongo Belgijskie 1964
Gwatemala 1964
Laos 1964-73
Peru 1965
Republika Dominikańska 1965-66
Kambodża 1969-70
Gwatemala 1967-69
Liban 1982-84
Grenada 1983-84
Libia 1986
El Salvador 1981-92
Nikaragua 1981-90
Libia 1986
Iran 1987-88
Libia 1989
Panama 1989-90
Irak 1991-
Kuwejt 1991
Somalia 1992-94
Chorwacja 1994 (wyłącznie tereny etnicznie serbskie)
Bośnia 1995 (wyłącznie tereny etnicznie serbskie)
Iran 1998 (airliner)
Sudan 1998
Afganistan 1998
Jugosławia 1999

Wojny, rewolty, ludobójstwo przygotowane, wywołane lub prowadzone w XXI wieku.

Afganistan 2001-
Pakistan 2003-
Libia 2011-

Rosja/ZSRR