Sorry, ale tylko sygnalnie ….

na temat „holokaustu rosyjskiego narodu” czyli Wielkiej Rewolucji

http://cont.ws/post/146280?_utl_t=fb

Американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн» писала в 1919 году: «..Происходящая в России большевистская революция является на самом деле гигантской финансовой операцией, цель которой – переместить огромные денежные средства из-под русского контроля под контроль европейских и американских банков».

Amerykańska gazeta w roku 1919 napisała: „odbywająca się w Rosji rewolucja bolszewicka wydaje się być gigantyczną finansową operacją której celem jest przejęcie ogromnych środków finansowych przez amerykańskie i europejskie banki”…

A mieliśmy jeszcze rozpętanie – przez amerykańską finansjerę – I i II Wojen Światowych, wszak niedawny amerykański skok na zagłębia roponośne Iraku, Libii, Syrii i bogactwa surowcowe Afganistanu….

Jeżeli chodzi o Ukrainę – to w materiałach Wikileaks można zawsze dokopać się nowych ciekawostek. Okazuje się, że w lutym roku 2008, Rosjanie bardzo ostro przestrzegali USA przed „wchodzeniem” na Ukrainę oraz do Gruzji. Ostrzegali że Ukrainę czeka wojna domowa lub rozpad na dwie części, a te działania /USA na Ukrainie/ mogą spowodować wmieszanie się Rosji / w celu ochrony swojego bezpieczeństwa/.

http://www.vz.ru/opinions/2015/11/10/777256.html?utm_source=infox.sg

„Foreign Minister Lavrov and other senior officials have reiterated strong opposition, stressing that Russia would view further eastward expansion as a potential military threat. NATO enlargement, particularly to Ukraine, remains «an emotional and neuralgic» issue for Russia, but strategic policy considerations also underlie strong opposition to NATO membership for Ukraine and Georgia. In Ukraine, these include fears that the issue could potentially split the country in two, leading to violence or even, some claim, civil war, which would force Russia to decide whether to intervene.”