// poniższe materiały przedstawiają jedynie osobiste poglądy autorów…

18 maj 2016
90 -13.a Król Królów Polski Bolesław Chrobry Wielki. cz. 2/3 Początki Państwa Polskiego.

O koronacji w Gnieźnie i o hołdzie jaki złożył tam bosy i zapłakany po utracie korony Otto III, trumfującemu Bolesławowi Wielkiemu. O tym jak Bolesław Wielki zdobył Rzym i o biblijnych, przedkatolickich bogach Piastów. Swastyka to starotestamentowy Bóg Światowit. który stworzył ziemie w 6 dni.O słowiańskiej swastyce, czyli Rękach Boga https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99…
Kronika Thietmara http://biblioteka.kijowski.pl/srednio…
Mieszko I Król Wandalów https://www.youtube.com/watch?v=InYKN…
TAJEMNICE KABAŁY, KOSMOS BÓG NASZYCH PRZODKÓW https://www.youtube.com/watch?v=B-jdT…
Tacyt w „Germani” pisze, że Wandalowie zamieszkujący Germanię czcili i mieli w wielkim poważaniu Heraklesa a Herakles to biblijny patriarcha Jakub i tu film o tym https://youtu.be/Li3D9-6Uq04

1 maj 2016
89-12.a Król Królów Polski Bolesław Chrobry Wielki .cz.1/3 Początki Państwa Polskiego.

Bolesław I Wielki zwany też Chrobrym. Szesnasty koronowany władca Polski. Trzykrotnie koronowany, pierwszy raz w 992 na króla Polski, drugi raz w Gnieżnie w roku 1000 na króla królów Wschodu Europy, a trzeci raz w 1025 na króla Rzymu i reszty Europy. Turbokatolicy zapominają, że według napisu na kolumnie Zygmunta III Wazy w Warszawie Zygmunt III był 44 królem Polski Wandalów, co jest zgodne tak z kronikami polskimi jak i niemieckimi i z poczetem królów z Jasnej Góry. My tego nie wiemy bo zmora turbokatolicyzmu opanowała wszystko. Link do prusko- niemieckiej kroniki o Polscehttps://books.google.pl/books?id=nZgB… Link do kroniki Gala Anonima http://www.zswsucha.iap.pl/STREFA_N/W… Link do rosyjskich mordów na Polakach http://gazetawarszawska.com/historia/… i tu 200 tys. Polaków zbitych jednym rozkazem http://wiadomosci.dziennik.pl/histori… Link do kronik rzymskich,niemieckich i arabskich a ponadto do kroniki Helmolda https://www.youtube.com/watch?v=NZw2A… KRONIKA BISKUPA KADŁUBKA http://biblioteka.kijowski.pl/srednio… JAN DŁUGOSZ, ROCZNIKI https://polona.pl/item/192557/5/

29 mar 2016
86-9.a 4/5 Kroniki niemieckie,rzymskie i arabskie o Imperium Lechitów i antyczne nazwy Polaków.

Herodot V w.p.n.e. o greckim pochodzeniu Lechitów. Niemiecka „Kronika Słowian” Helmolda z XII w. o Polakach jako Germanach i Wikingach.Tu: POCZET 15 PRZEDKATOLICKICH KRÓLÓW POLSKI WEDŁUG KRONIK NIEMIECKICH. https://www.youtube.com/watch?v=RNUYp…
Link do Kroniki Sławian Helmonda Popłoński http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/12337…
Link do żydowskiej, hebrajskiej nazwy Polski http://www.sadistic.pl/polska-w-hebra…
Drugie tłumaczenie Kronika Słowian Helmolda http://www.scribd.com/doc/143764290/H…
Więcej źródeł http://www.taraka.pl/zrodla_pisane_o_…
Kraków w Niemczech https://www.google.ca/search?newwindo….
Polska przed chrztem # przedchrześcijańska Polska # Polska przed przyjęciem chrztu # Polska przedkatolicka

14 cze 2014
64.Od Krakusa do Mieszka I. Królowie Polski w Imperium Lechitów.-Starożytni Polacy.Polska starożytna

Poczet królów,książąt, władców polskich.Przedkatoliccy królowie Polski według Długosza,biskupów Boguchwała i Kadłubka,kroniki Franciszkańskiej i Bielskiego, i o Imperium Polan.Tu: POCZET 15 PRZEDKATOLICKICH KRÓLÓW POLSKI WEDŁUG KRONIK NIEMIECKICH https://www.youtube.com/watch?v=RNUYp…
Materiały źródłowe do greckiego pochodzenia Polaków od synów Noego https://www.youtube.com/watch?v=aSKFg….
Najwiecęj alternatywnych wersji cudów związanych z otrzymaniem korony przez Piasta podają Bielski i Długosz w rozdziale o Piaście. Link do Kroniki Bielskiegohttps://archive.org/details/kronikapo…
Link do Kronik arcybiskupa Prokosza http://books.google.ca/books?id=FrRbA…
Kronika biskupa Kadłubkahttp://poetica.freehost.pl/kronika.html Kronika arcybiskupa Długosza http://www.polona.pl/item/192557/4/ Kronika Wielkopolska http://historiapolski.eu/kronika-lech…
Link do Białczyńskiego który zajmuje się naukowo genetyką i pochodzeniem Słowian a ponadto wyjaśnia kosmiczną naturę bogów czczonych przez Polan.http://bialczynski.wordpress.com/slow…
Dla chcących nabyć kroniki Bielskiego linkhttp://www.amazon.co.uk/Marcin-Bielsk…
O pochodzeniu Polan źródła http://wieczorna.pl/tajemnice-histori…
Stare mapy pokazjuą Kraków nad Renem i w Niemczech wschodnich http://www.jassa.org/ O wojnach Ariovistusa z Cezarem tu w Dziejach Słowiańszczyzny: https://archive.org/details/dziejesow… ZBIÓR UKRYWANYCH PRZED POLAKAMI KRONIK http://kronikihistoryczne.blogspot.ca…
O wojnach Polaków o Bawarię i bitwach nad rzeką Lech w Bawarii ,https://youtu.be/Yu0Th3ZCW7Q UKRYWANA POLSKA ARCHEOLOGIA https://youtu.be/IaW23574QDs

4 kwi 2014
62.Starożytni Polacy cz.1-Hiperborea, Początki Państwa Polskiego. Historia Polski

Polskie kroniki średniowieczne są zgodne z najnowszą archeologią genetyczną. Najstarsza nazwa Polan to Hiperborea.Tu: POCZET 15 PRZEDKATOLICKICH KRÓLÓW POLSKI WEDŁUG KRONIK NIEMIECKICH https://www.youtube.com/watch?v=RNUYp…
Żródła o greckim pochodzeniu Polaków od synów Noego https://www.youtube.com/watch?v=aSKFg…
Kronika Nestora http://www.libertas.pl/nestor_powiesc…
Kronika Lechitów i Polaków Baszko z XIII w. http://polona.pl/item/522737/2/ Kronika Kadłubka http://poetica.freehost.pl/kronika.html Kronika Wielkopolska http://historiapolski.eu/kronika-lech….
Genetyka http://bialczynski.wordpress.com/slow…
Genetyka http://youtu.be/cv-HXQbOGcg Genetyka http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Haplog…
Genetyka archeolodzy o Słowianach http://www.polskieradio.pl/7/179/Arty…
Więcej źródeł o pochodzeniu Polan http://wieczorna.pl/tajemnice-histori…
Genetyka Polan http://archeowiesci.pl/2014/10/24/now…
Genetyka Polan http://historia.wp.pl/title,Wyniki-ba…
Genetyka Polanhttp://bialczynski.wordpress.com/slow…
Genetyka czyli nasze pochodzeniehttp://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl…
ZBIÓR UKRYWANYCH PRZED POLAKAMI KRONIK http://kronikihistoryczne.blogspot.ca…
UKRYWANA POLSKA ARCHEOLOGIA https://youtu.be/IaW23574QDs

7 mar 2014
61.Wyprawy Krzyżowe na Polskę w roku 1039 i 1047- Krucjaty.NWO-Spiskowa Historia Polski

Pierwszą Krucjatę, wyprawę krzyżową na Polskę ogłosił papież Benedykt IX , a na czele wojsk niemieckich stanął książe Karol Mnich późniejszy Kazimierz Odnowiciel. Link do Długosza; http://www.polona.pl/item/192557/4/
Tak dzisiejszy kościół opiewa jeszcze dziś szlachetnych Krzyżaków, dobrych rzycerzy mnichów.http://youtu.be/j-PPYGsFZ3U Prosze o niedawanie księdzu łapek w dół, lepiej w góre, żeby ksiądz go nie zdjoł i niech film cieszy się popularnością, żeby każdy poznał miłość kościoła do krzyżaków. PROSZE O WKLEJANIE MOJEGO FILMU GDZIE SIĘ DA I LINKÓW DO NIEGO, – TYLKO TAK MOŻNA PRZEŁAMAĆ MONOPOL INFORMACYJNY OFICJALNEJ NAUKI.
Link do kroniki Prusaków http://www.domwarminski.pl/index.php?…

1 mar 2014
60.Szczerbiec miecz z Nieba i 12 plemion Lechitów. NWO.-Spiskowa Historia Polski

Historia Szczerbca, świętego miecza Chrobrego, który dostarczył Anioł Boży, z poleceniem zjednoczenia 12 plemion Lechitów. WEDŁUG KRONIK NIEMIECKICH CHROBRY BYŁ 16 KORONOWANYM KRÓLEM POLSKI tu link https://www.youtube.com/watch?v=RNUYp…
Link do biskupa Kadłubka http://poetica.freehost.pl/kronika.html
Link do Gala Anonima http://www.zswsucha.iap.pl/STREFA_N/W…
Link do Długosza : http://www.polona.pl/item/192557/4/
Wykład o genetyce Słowian, link: http://youtu.be/cv-HXQbOGcg

22 lut 2014
59.Rok 1000.-Koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, Zjazd Gnieźnieński – Historia Polski

WEDŁUG KRONIK NIEMIECKICH CHROBRY BYŁ 16 KRÓLEM POLSKI https://www.youtube.com/watch?v=RNUYp…
Według Anonima, biskupów Kadłubka i Długosza, w Gnieźnie koronowano Chrobrego diademem cesarskim.Napis na grobowcu Chrobrego”Hic iacet in tumba princeps”-W tym grobowcu spoczywa Casarz. Po łacinie król to rex a princeps to tytuł cesarzy rzymskich http://prawica.net/36734 Polska jest dziwnym krajem gdzie nikt nie nazywa debilem fachowców, poddających w wątpliwość koronację B.Chrobrego diademem cesarskim w roku 1000, pomimo, że świetnie opisali to wydarzenie Gall Anonim, biskup Kadłubek i arcybiskup Lwowa Długosz.Thietmar towarzyszący Ottonowi podaje w swojej ktonice, że Otto na sam widok prastarej stolicy Lechitów zdiął buty a inni dodają , że z szacunku do Chrobrego podczas całej koronacji Otto III towarzyszył Chrobremu pieszo. Później Thietmar który Chrobrego nienawidził, nie tytułuje Chrobrego cesarzem, ale o jego osobie używa bezosobowego zwrotu ” za panowania tego cesarza” kilkakrotnie.Matejko namalował obraz koronacji Chrobrego precyzyjnie zgodny z Rocznikami Długosza i kroniką Thietmara, który ukrywa sie przed oczami ogłupionych Polaków, tu link do obrazu Matejki http://4.bp.blogspot.com/_6tGJrZ-y5aU… Głupcy twierdzą debilnie, że ponieważ niemieki biskup Thietmar w swojej histori Niemiec, nienawidzący Bolesława , nie opisał koronacji, to to jest dowód na to, że koronacja się nie odbyła. Debilny argument!! Nasi biskupi też nie opisywali koronacji władców niemieckich, bo to ich nie interesowało i nie jest to żaden dowód na to , że niemcy nie mieli królów i cesarzy. Pisząc historię swojego kraju każdy skupia się na historii swojej a nie sąsiadów. W Gnieźnie dokonano podziału Europy pomiędzy Polskę i Niemcy, a ponadto ustalono godła narodowe dla Polski i Niemców. Ponadto Chrobrego koronowano na władcę wszystkich Słowian, Polan i Gotów według epitafium http://www.mediewistyka.pl/Chrobry.pdf ” Roczniki” Długosza http://www.polona.pl/item/192557/4/ Link do 3 częściowego filmu, Cesarstwo Chrobrego i Mieszka II http://www.youtube.com/watch?v=y8IVwo… Tak opisuje koronacje Chrobrego diademem cesarskim Gall Anonim: Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na koronę mego cesarstwa! to, co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!” I za radą swych magnatów dodał wobec wszystkich: „Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada] chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. Ponadto zaś przekazał na rzecz jego oraz jego następców wszelką władzę, jaka w zakresie [udzielania] godności kościelnych przysługiwała cesarstwu w królestwie polskim, czy też w innych podbitych już przez niego krajach barbarzyńców, oraz w tych, które podbije [w przyszłości]. Postanowienia tego układu zatwierdził [następnie] papież Sylwester przywilejem św. Rzymskiego Kościoła.Zachowała się do dziś miniatura z Ewangeliarza cesarza Ottona III przedstawiająca Chrobrego na tronie w diademie cesarskim i składających mu dary i hołd koronowanych królów gockich i słowiańskich.http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=…%
Link do kroniki Thietmara, Każdy niech sprawdzi sam jak niewiarygodny i kłamiący pod kościół i Niemców jest biskup w swej kronice, Powoływanie się na jego świadectwa to kpina http://biblioteka.kijowski.pl/srednio…

14 lut 2014
58.Państwo, Cesarstwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II cz.3/3 NWO.-Zakłamana Historia Polsk

O tym jak papież otruł hostią Chrobrego, i jak klątwa kościelna Watykanu pozbawiła jąder Mieszka II . Napis na „Szczerbcu” wskazuje, że Chrobry czcił celtyckich bogow kabały. Link do kroniki Galla Anonima. http://www.zswsucha.iap.pl/STREFA_N/W…
O Szczerbcu biskup Poznania z XIII w. Bogufał, w Kronice Wielkopolskiej, tak wyjaśnia nazwę Szczerbca : „Miecz króla Bolesława dopiero wspomniany nazywa się Szczerbiec, dlatego, że poszedłszy za napomnieniem Anioła na Ruś, ciął nim we Wrota Złote Zamku Kijowskiego, od którego razów dostały skazy, które w polskim języku szczerbą nazywają, skąd nazwisko miecza pochodzi.”

25 sty 2014
57.Państwo, Cesarstwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II.cz.2/3 NWO.-Zakłamana Historia Polski

O zdobyciu Rzymu przez Polaków w roku 1025 i o koronacji Chrobrego w Rzymie. Według epitafium na płycie grobowej Chrobry był nie tylko Cesarzem(princeps) ale też królem wszystkich Słowian, Gotów i Polan(Regni Sclavorum Gottorum sue Polonorum). http://www.mediewistyka.pl/Chrobry.pdf
O tym jak Chrobry zdobył Rzym i koronował się na króla Rzymu, a później Papież otruł go hostią przez wysłanego spowiednika. Kronika Marcina Bielskiego, kronikarza Zygmunta III daje Polsce 3,5 tys. lat historii .Link – https://archive.org/details/kronikapo…
Bielski dla Zygmunta III opisuje dość dokładnie najazdy kolonizacyjne Polakow na Cesarstwo Rzymskie i Europę Zachodnią,
Polecam też książkę „Od Ariów do Sarmatów,” opisującą związki legend polsko-perskich

11 sty 2014
56.Państwo, Cesarstwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II.cz.1/3 NWO.-Zakłamana Historia Polski

WEDŁUG KRONIK NIEMIECKICH BOLESŁAW WIELKI czyli CHROBRY, był 16 królem Polski, tu: https://www.youtube.com/watch?v=RNUYp…
Tu link do niemieckiej historii Starożytnej Lechi i o cesarzu Polski Bolesławie Wielkim https://books.google.pl/books?id=nZgB…
Według arcybiskupa Lwowa Długosza, Galla Anonima i biskupa Kadłubka, Polska Chrobrego była największym krajem Europy. Głowa kościoła prawosławnego, patriarcha i kronikarz Nestor, daje Polsce 4 tys. lat historii.
O scytyjskim pochodzeniu Polaków według kronik niemieckich i arabskich https://youtu.be/sbMSgs6WCY8 O greckim pochodzeniu Polaków od synów Noego https://www.youtube.com/watch?v=aSKFg…
Link do Roczników Długosza
http://www.polona.pl/dlibra/docconten…
Stare mapy pokazują Kraków w dawnej Polsce nad Renem i w Niemczech wschodnich http://www.jassa.org/
4 tys. lat historii i sarmacko-lechicką Polskę opisują też „Kronika Wielkopolska” z XIII w. i szczególnie polecam przeczytanie” Kroniki Marcina Bielskiego”. ŚWIADOMOŚĆ KSZTAŁTUJE BYT a nie odwrotnie, wymazano nam historię, żeby nas zniewolić i upodlić. Jesteśmy potomkami biblijnego Izraela, królami pasterzami, potomkami bogów i jak bogowie mamy myśleć odważnie, śmiało i ograniczać ma nas tylko logika i fakty. – Każdy z potomków bogów, króli pasterzy, może zostać geniuszem, ale musi tego chcieć.
Żeby poznać temat genetyki słowian trzeba wbić na google , – genetyka słowian, lub genetyka słowian archeologia
A to jest mapa genow Słowian w Europie z datami zasiedlenia Europy: http://cache.eupedia.com/images/conte…
Tak opisuje Koronację Chrobrego diademem cesarskim Gall Anonim „Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na koronę mego cesarstwa! to, co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!” I za radą swych magnatów dodał wobec wszystkich: „Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada] chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. Ponadto zaś przekazał na rzecz jego oraz jego następców wszelką władzę, jaka w zakresie [udzielania] godności kościelnych przysługiwała cesarstwu w królestwie polskim, czy też w innych podbitych już przez niego krajach barbarzyńców, oraz w tych, które podbije [w przyszłości]. Postanowienia tego układu zatwierdził [następnie] papież Sylwester przywilejem św. Rzymskiego Kościoła.”
ZBIÓR UKRYWANYCH PRZED POLAKAMI KRONIK http://kronikihistoryczne.blogspot.ca…